TERMENI GENERALI

Prezentul document – ”Termenii și condițiile de utilizare a site-ului www.artshoes.ro” (denumite în continuare „Termeni și Condiții”) stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul www.artshoes.ro (denumit în continuare „Site-ul” și/sau „artshoes.ro”), și are valoarea unei convenții încheiate între Favor Blan SRL, în calitatea sa de proprietar și administrator al Site-ului, și orice persoană care vizitează ori accesează Site-ul (denumită în continuare „Utilizator”). Neacceptarea acestor Termeni și Condiții, ori a oricărei prevederi din acestea, atrage obligația persoanei respective de a înceta de îndată accesarea Site-ului, iar accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta, precum și a oricărui component al acestuia, constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea.

DEFINIȚII

Navigarea pe acest Site, culegerea informațiilor și efectuarea unei Comenzi reprezintă acordul Cumpărătorului/Utilizatorului cu Termenii și Condițiile (acest document) afișate pe acest Site. Dacă oricare dintre clauzele de mai jos va fi gasită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

 • artshoes.ro – este proprietate a Favor Blan SRL, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în jud.Mures, com.Breaza, Filpisu Mare, România, având număr de ordine în Registrul Comerțului J26/845/2014, cod unic de înregistrare fiscală 33573837.
 • Incaltaminte ArtShoes – este gama de incaltaminte comercializată de și aflată în proprietatea Favor Blan SRL.
 • Site – domeniul artshoes.ro si subdomeniile acestuia.
 • Vânzător – artshoes.ro, Favor Blan SRL.
 • Cumpărător – persoană fizică sau persoană juridică care efectuează o Comandă, cu sau fără a-și crea cont pe artshoes.ro
 • Comandă – Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului, intenția sa de a achiziționa bunuri și servicii de pe Site.
 • Cont – secțiunea din Site (formată dintr-o adresă de e-mail, o parolă, numele/denumirea, datele și adresele de livrare și facturare, comenzile efectuate) care permite Cumpărătorului transmiterea comenzilor.
 • Utilizator – orice persoană fizică sau juridică care navighează și culege informații de pe acest Site sau care se înregistrează pe acest Site prin finalizarea procesului de creare a contului, astfel, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice Site-ului din secțiunea Termeni și condiții.
 • Conținut
 • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • conținutul oricărui material și/sau e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
 • informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
 • informații legate de Bunurile și/sau Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.
 • Review– o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui produs sau serviciu, evaluare redactată pe baza experienței personale și capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă produsul sau serviciul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător.
 • Rating– modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui Utilizator/Client/Cumpărător față de un produs. Rating-ul se exprimă sub forma de stele, fiecare produs putând primi un punctaj de la o stea, la cinci stele. Acest grad de satisfacție va fi asociat întotdeauna review-ului scris de Utilizator / Client / Cumpărător asupra unui produs sau serviciu.
 • Comentariu– apreciere sau observație cu scop critic, pe marginea unui Review sau a unui alt comentariu.
 • Întrebare– formula de adresare către alți Utilizatori/Clienți/Cumpărători cu scopul de a obține informații despre produsele sau serviciile din pagina respectivă.
 • Răspuns– informație scrisă care este transmisă Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului care a adresat o Întrebare pe Site, pe pagina unui anumit produs. Răspunsul reprezintă o explicație oferită de un Utilizator/Client/Cumpărător unui alt Utilizator/Client/Cumpărător în cadrul unei discuții.
 • Document– prezentele Termene și Condiții.
 • Newsletter– mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor si Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.
 • Mesaje comerciale – mijloc de informare periodic, care poate fi sub formă de e-mail, mesaj SMS, mesagerie instant (WhatsApp, Viber, Messenger etc.) prin care Utilizatorului/Clientului i se aduc la cunoștință diverse informații referitoare la activitatea sa, comenzile sale sau la activitățile desfășurate de Vânzător

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerinţelor Regulamentului (UE) 2016/679 – GDPR privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și ale cerinţelor Legii nr. 677/2001, artshoes.ro – în calitate de Operator – are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi.

Identitatea și datele de contact ale Operatorului: Favor Blan SRL, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în jud.Mures, com.Breaza, Filpisu Mare, România, având număr de ordine în Registrul Comerțului J26/845/2014, cod unic de înregistrare fiscală 33573837.adresă de e-mail: contact@artshoes.ro.

Scopul colectării datelor este:

 • informarea Utilizatorilor şi Cumpăratorilor privind situaţia Contului lor
 • informarea Cumpărătorilor privind evoluţia şi starea Comenzilor
 • livrarea comenzilor
 • evaluarea Bunurilor și Serviciilor oferite
 • evaluarea activităţii comerciale
 • promovarea Bunurilor şi Serviciilor, atât prin mijloace online, cât și offline
 • marketing
 • activități administrative, fiscale și de monitorizare a vânzărilor
 • rezolvarea anumitor probleme (imposibilitatea onorării unei comenzi, eventuale erori etc.)

Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont şi/sau de Comandă și prin înscrierea (abonarea) la Newsletter și mesaje comerciale, Cumpărătorul declară şi acceptă necondiţionat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a artshoes.ro, şi îşi dă acordul expres şi neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate şi prelucrate de către artshoes.ro şi colaboratorii săi, conform prevederilor legale în vigoare, pentru oferirea în condiții optime a serviciilor pe internet, a serviciilor de furnizare bunuri și servicii, a serviciilor de reclamă, marketing și publicitate și a activităților administrative și de monitorizare a vânzărilor.

Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul are dreptul de a-și retrage în orice moment acordul ca datele sale personale să fie procesate și/sau stocate de artshoes.ro, acordul de a primi comunicări din partea artshoes.ro, precum și dreptul de a solicita ștergerea datelor sale personale din evidențele artshoes.ro, în măsura în care acest lucru este posibil și nu afectează din punct de vedere legal activitatea artshoes.ro.

Completarea de către Client/Utilizator a formularelor de creare Cont și/sau de Comandă, precum și înscrierea la Newsletter și mesaje comerciale, se fac la inițiativa proprie a Clientului/Utilizatorului, de bună-voie și cu responsabilitatea proprie a acestuia. Cele trei acțiuni nu sunt sub nicio formă obligatorii și/sau restrictive (în sensul că niciuna dintre aceste acțiuni nu condiționează accesul Clientului/ Utilizatorului la niciuna dintre celelalte acțiuni sau servicii) și sunt independente una de cealaltă, respectiv plasarea unei comenzi nu implică nici crearea automată sau obligatorie a unui cont, și nici înscrierea automată și obligatorie la Newsletter și mesaje comerciale.

Clientul/Utilizatorul este singurul responsabil pentru exactitatea și acuratețea datelor transmise. artshoes.ro nu va verifica niciodată veridicitatea datelor transmise de Client/Utilizator, decât în cazul în care acest lucru este necesar pentru buna îndeplinire a serviciilor solicitate de Client/Utilizator (verificarea unei adrese fizice incomplete care ar determina imposibilitatea livrării comenzii plasate de Client, verificarea unei adrese de e-mail greșite care ar determina imposibilitatea transmiterii mesajelor comerciale solicitate de Client/Utilizator prin abonarea la Newsletter, și/sau alte situații similare). În cazul în care Clientul/Utilizatorul constată că datele copletate sunt inexacte și/sau greșite, are dreptul de a solicita rectificarea/completarea/corectarea acestora, prin e-mail la contact@artshoes.ro.

Completarea datelor solicitate în formularul de Comandă sunt necesare pentru a prelucra și livra comanda, precum și pentru emiterea facturii fiscale. Clientul/Utilizatorul nu are nicio obligație de a completa aceste date, dar necompletarea lor atrage după sine imposibilitatea procesării și livrării comenzii. Aceste date (numele Cumpărătorului, adresa fizică, adresa de e-mail, numărul de telefon, produsele comandate și, după caz, suma de plată) vor fi comunicate de către artshoes.ro firmei de logistică ce se ocupă cu ambalarea și expedierea comenzilor, precum și firmei de curierat care livrează coletul și, când e cazul, încasează contravaloarea ramburs a acesteia. De asemenea, aceste date vor face obiectul facturilor fiscale aferente comenzilor, emise de artshoes.ro, conform prevederilor legale în vigoare.

Abonarea la Newsletter și mesaje comerciale presupune furnizarea de către Client/Utilizator a prenumelui, adresei sale de e-mail și a numărului de telefon, fără alte date personale. Abonarea la Newsletter și mesaje comerciale nu este legată în niciun fel de crearea contului și/sau de plasarea unei comenzi. Poate fi făcută oricând și se poate renunța la abonare oricând: urmând linkul cuprins la sfârșitul fiecărui Newsletter, unde scrie ”Dezabonare”, sau printr-o solicitare făcută prin email la contact@artshoes.ro, sau urmând indicațiile cuprinse în mesajele comerciale (de tip SMS, mesaj instant etc).

La crearea unui Cont pe site, vi se vor cere anumite date personale, precum numele și prenumele, adresă de e-mail, adresă fizică (pentru livrarea comenzilor), dar și alte informații cu caracter personal, precum și stabilirea unei parole de acces în cont. Sunteți singurul responsabil de datele privind contul de utilizator creat pe www.artshoes.ro . De aceea, pentru confirmarea datelor și contului, veți fi anunțați la adresa de e-mail pe care ați declarat-o la crearea contului dumneavoastră. Acest e-mail de confirmare are rolul stopării acțiunilor frauduloase a unor utilizatori care folosesc adrese de e-mail ale altor persoane pentru a crea conturi fictive. Dacă primiți un asemenea mesaj, în condițiile în care nu v-ați înregistrat personal pe site, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la adresa contact@artshoes.ro  pentru a șterge contul respectiv.

Formularul de profil al utilizatorului conține câmpuri care pot fi editate în cazul în care doriți să modificați sau să completați datele pe care le-ați furnizat la crearea contului. Dacă doriți să renunțați complet la contul dumneavoastră și la orice facilitate de pe site-ul artshoes.ro, vă rugăm să scrieți un e-mail la contact@artshoes.ro . Nu sunteți obligat(ă) să furnizați aceste date, acestea fiind necesare în scopul ținerii unei evidențe despre folosirea Site-ului, pentru aducerea la cunoștință a campaniilor promoționale, în scop de reclamă, pentru acțiuni de marketing și publicitate și pentru accesul la facilități suplimentare. Refuzul dvs. determină neparticiparea la acțiunile promoționale organizate de artshoes.ro și nefolosirea facilităților, serviciilor suplimentare oferite exclusiv Utilizatorilor cu un cont în Site.

Aveți, de asemenea, posibilitatea de a plasa comenzi fără crearea unui cont pe artshoes.ro. În acest caz, vi se vor cere aceleași date personale ca în cazul creării unui cont, mai puțin stabilirea unei parole de acces. Aceste date sunt necesare procesării și livrării comenzii, precum și emiterii facturii fiscale, și se supun acelorași termeni și condiții menționate anterior. Refuzul de a furniza aceste date determină imposibilitatea plasării și onorării comenzii.

Plata cu cardul pentru comenzile plasate pe site-ul www.artshoes.ro se face prin procesatorul de plăți MobilPay, în sistemul 3D-Secure. Acest sistem asigură în primul rând că nicio informație legată de cardul dumneavoastră nu este transferată sau stocată, la nici un moment de timp, pe serverele magazinului sau pe serverele procesatorului de plăți, aceste date fiind direct introduse în sistemele Visa și MasterCard. artshoes.ro nu solicită şi nu stochează nici un fel de detalii referitoare la cardul Cumpărătorului.

Perioada de stocare a datelor este conformă legislației căreia se supune operatorul Favor Blan SRL, în calitate de persoană juridică română. Datele personale colectate de Favor Blan SRL  vor fi prelucrate în atingerea scopului comercial specific desfășurării activității comerciale:

 • pe toată durata executării contractului/execuției comenzii/raportului comercial;
 • ulterior finalizării raportului comercial/încetării contractului, pentru o perioadă de 5 ani;
 • ulterior expirării perioadei de 5 ani, în cazul în care păstrarea datelor personale colectate este necesară în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniu, însă fără a depăși durata maximă prevăzută de aceasta.

Perioada de-a lungul căreia Favor Blan  procesează/prelucrează datele personale ale Clienților/Utilizatorilor în scop de marketing și statistică, având temei consimțământul valabil exprimat al Clienților/Utilizatorilor, începe de la acordarea consimțământului și se încheie la retragerea sa.

Clientul /Utilizatorul poate solicita oricând Operatorului Favor Blan informații privind datele sale personale, prin trimiterea unui e-mail pe adresa contact@artshoes.ro.

artshoes.ro își rezervă dreptul de a desființa, fără aviz prealabil, conturile și accesul membrilor care încalcă Termenii de Utilizare a site-ului, conform cu acest document.

Prin citirea acestui document (Termen și Condiții) aţi luat la cunoştinţă faptul că, Regulamentului (UE) 2016/679 – GDPR privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, beneficiați de dreptul la informare, dreptul de a solicita Operatorului accesul la datele dumneavoastră personale, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul de prelucrare a datelor, dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.

Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți face o cerere în scris cu cerința dumneavoastră, pe care să o trimiteți prin poștă către Favor Blan SRL, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în jud.Mures, com.Breaza, Filpisu Mare, România, având număr de ordine în Registrul Comerțului J26/845/2014, cod unic de înregistrare fiscală 33573837.

Renunţarea la primirea de Newsletter de către Utilizator sau Cumpărător se poate face în orice moment, folosind legătura special destinată (linkul aferent cuvântului ”Dezabonare”) din cadrul oricărui Newsletter . artshoes.ro se angajează să nu trimită spam (mesaje comerciale pentru care nu are acceptul prealabil explicit al utilizatorului sau în cazul în care Utilizatorul și-a retras acceptul de a primi mesaje comerciale).

Renunțarea la primirea altor mesaje comerciale, prin intermediul SMS, mesaje instant prin WhatsApp, Viber etc, se poate face printr-o solicitare făcută prin email la contact@artshoes.ro, sau urmând indicațiile cuprinse în mesajele comerciale (de tip SMS, mesaj instant etc).

artshoes.ro poate furniza datele cu caracter personal ale Utilizatorului şi/sau Cumpărătorului altor companii cu care se află în relaţii de parteneriat, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, curierat și transport, servicii de plată/bancare, recuperatori de debite (dacă este cazul). De asemenea, alte categorii profesionale care au contact cu datele personale ale Clienților/Utilizatorilor site-ului www.artshoes.ro sunt: personalul intern al Favor Blan SRL, partenerii care asigură serviciile contabile și/sau juridice, partenerii care asigură mentenanța tehnologică a website-ului, partenerii care asigură service-ul și garanția aparatelor comercializate prin intermediul site-ului artshoes.ro. Aceste companii pot solicita accesul la datele personale, însă Favor Blan SRL  va divulga asemenea date doar în măsura în care le este necesar pentru a îndeplini activitățile respective și doar acele date de care este nevoie în fiecare context particular.

Informaţiile cu caracter personal ale Utilizatorului sau Cumpărătorului pot fi furnizate şi către Parchetul General, Poliţie, instanţele judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

Pentru mai multe detalii privind politica de securitate a datelor, vă invităm să citiți acest document: Politica de securitate a datelor personale

DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare – telefonic, online sau email- prin care Vânzatorul  își derulează operațiunile comerciale.

Notificarea primită de către Cumpărător după efectuarea Comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea comenzii. Această notificare se face fie electronic, printr-un email trimis automat de către site, fie telefonic.

Vânzatorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea bunurilor și/sau serviciilor din Comandă, pentru motive justificate. În acest caz, va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

Factura constituie contract de vânzare-cumpărare conform legislației în vigoare.

Contractul de vânzare-cumpărare se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul în care comanda este plătită integral și primită de Cumpărător.

INFORMAȚII DESPRE COMENZI

Comenzile pot fi efectuate online, pe www.artshoes.ro,  secțiunea Shop.

Produsele oferite spre vânzare pe Site sunt noi și sunt însoțite de documente în conformitate cu legislația în vigoare.

Produsele lipsă din stoc vor fi marcate corespunzător pe Site. Nu se pot efectua comenzi pentru aceste produse. Disponibilitatea stocului este afișată în timp real pe Site și se poate modifica oricând pe parcursul efectuării unei comenzi.

În cazul în care din Comandă lipsesc unul sau mai multe produse, Cumpărătorul va fi notificat telefonic sau prin email. Dacă în termen de 2 zile lucrătoare ,Cumpărătorul nu dă un răspuns sau nu poate fi contactat telefonic, Comanda va fi expediată ca atare. Produsul lipsă va trebui comandat din nou, Vânzătorul nu îl va expedia ulterior în mod automat.

Cumpărătorului îi revine obligația de a verifica Comanda primită și de a notifica Vânzătorul în termen de cel mult 14 zile, în cazul în care a constatat diferențe sau erori. Notificările trimise după acest termen nu vor fi luate în considerare.

Pentru motive justificate, artshoes.ro își rezervă dreptul de a restricționa accesul Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi, sau la unele din modalitățile de plată/livrare, sau de a refuza onorarea unei comenzi, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau activității Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel artshoes.ro.

În cazul clienților care au un istoric de prejudiciere a artshoes.ro prin diverse metode (incluzând, dar fără a se limita la, refuzuri repetate ale preluării coletelor), artshoes.ro își rezervă dreptul de a condiționa livrarea comenzilor prin efectuarea plății în AVANS de către Cumpărător.

Modificarea unei comenzi

Comanda unui Cumpărător poate fi modificată la cerere, în cel mai scurt timp de la plasarea ei. Detaliile specifice vor fi discutate la momentul respectiv, pentru a se ajunge la soluția cea ma avantajoasă pentru toate părțile implicate.

Mențiuni:

 • în cazul în care o Comandă este în curs de expediere, nu mai este posibilă modificarea ei;
 • orice adăugare de produse la o Comandă care a fost deja împachetată sau expediată, va fi tratată exclusiv ca o comandă nouă, cu toate liniile directoare aplicabile, fără legătură cu comanda precedentă;
 • în cazul în care Cumpărătorul efectuează mai multe comenzi ce urmează a fi prelucrate în aceeași zi: Vânzătorul va cumula acele comenzi, respectiv le va prelucra și expedia împreună.

Renunțarea la comandă

 • în cazul în care comanda a fost plătită, fără a fi expediată: pentru anularea unei comenzi a cărei contravaloare a fost deja achitată, Vânzătorul va returna către Cumpărător suma plătită;
 • în cazul în care comanda a fost plătită și expediată: o astfel de comandă nu se poate anula. Dacă preluarea de către Cumpărător este refuzată, Vânzătorul va percepe  întregul cost al transportului (Vânzătorul va returna Cumpărătorului suma comenzii, mai puțin taxa de transport tur-retur);
 • în cazul în care comanda a fost expediată, dar nu a fost plătită: o astfel de comandă nu se poate anula. Dacă preluarea de către Cumpărător este refuzată, Vânzătorul va percepe  întregul cost al transportului și va condiționa livrarea comenzilor viitoare către respectivul Cumpărător prin efectuarea plății comenzii în avans de către Cumpărător
 • în cazul în care comanda nu a fost plătită și nici expediată: nu se percepe nicio taxă.

Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în următoarele cazuri:

– neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;

– invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de artshoes.ro, în cazul plății online;

– datele furnizate de către Client/Cumpărător pe Site sunt incomplete și/sau incorecte.

În cazul în care un Bun și/sau Serviciu, comandat de către Cumpărător și achitat online cu card bancar, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt și va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință acest fapt.

POLITICA DE PREȚURI ȘI PLATĂ

Politica de aprovizionare ne ajută să oferim cele mai bune produse la prețuri corecte, competitive.

Prețurile afișate pe Site sunt cele mai mici prețuri pe care le putem oferi pentru fiecare produs la volumul indicat. Dacă sunteți interesat de a primi prețuri mai mici pentru volume mai mari decât cele prezentate pe site, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la contact@artshoes.ro.

Discount-urile, reducerile și promoțiile nu sunt neaparat cumulative. De regulă, se aplică reducerea cu valoarea cea mai mare. Toate promoțiile și reducerile de preț prezente pe Site sunt valabile în limita stocului.

Toate prețurile afișate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și sunt cele finale de achiziție. Prețul de achiziție prezentat pe factură va fi același cu cel prezentat pe site la momentul achiziției.

Prețurile nu includ taxele de transport. Taxele de transport sunt calculate de sistemul site-ului și vor fi afişate la finalizarea comenzii.

Abonați-vă la Newsletter-ul nostru pentru a primi oferte speciale și informații despre oportunități exclusive.

 

Modalități de plată:

Prețul prezentat pe site este cel de achiziție, nu se adaugă alte costuri, decât contravaloarea transportului, după caz.

Plata produselor se poate efectua în două moduri:

 • în sistem ramburs – numerar/cash la livrarea produsului
 • online cu card bancar prin Mobilpay (Visa/Maestro/Mastercard)  la plasarea comenzii.

Dacă ați ales metoda de plată ” Online prin card bancar ” este necesar să completați un formular cu informațiile despre cardul dumneavoastră în pagina securizată a procesatorului de plăți.

– Plățile cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa și MasterCard (Visa/Visa Electron și MasterCard/Maestro) se efectuează prin intermediul sistemului „3-D Secure”, elaborat de organizațiile care asigură tranzacțiilor on-line același nivel de securitate ca cele realizate la bancomat sau în mediul fizic, la comerciant.

– „3-D Secure” asigură în primul rând că nicio informație legată de cardul dumneavoastră nu este transferată sau stocată, la nici un moment de timp, pe serverele magazinului sau pe serverele procesatorului de plăți, aceste date fiind direct introduse în sistemele Visa și MasterCard.

Important de știut!  Pentru plățile prin card bancar nu este perceput nici un comision!

Comenzile cu livrare în alte țări (în afară de România) nu pot fi achitate în sistem ramburs. E obligatorie achitarea lor cu cardul, la plasarea comenzii.

 

LIVRARE

Livrarea comenzilor se face prin curier.

Pentru comenzile cu valoare de cel puțin 400 lei (fără taxa de transport), livrarea este gratuită pe întreg teritoriul României . Pentru comenzile mai mici de 200 lei, taxa de livrare este de 20 lei / colet.

Taxa de transport este valabilă pentru orice localitate din România. Livrările se efectuează de luni până vineri, în intervalul orar 9.00 – 17.00.

Momentan nu livrăm în alte țări în afară de România.

Timpul de transport nu depinde de artshoes.ro, este în totalitate responsabilitatea curierului.

Toate comenzile plasate pe site până la ora 13.00 a fiecărei zile, sunt procesate și trimise in termen de maxim 7 zile lucratoare de la plasarea comenzii.

Nu ne asumăm întârzierile datorate aglomerării transporturilor în perioade aglomerate din an (de ex. în preajma sărbătorilor de iarnă sau de Paști, etc.)

În cazul în care Cumpărătorul nu este găsit la adresa specificată în Comandă, curierul/ transportatorul va apela Cumpărătorul prin telefon sau va reveni încă o dată la adresă. Dacă nu s-a putut livra Comanda la Cumpărător, coletul va fi returnat la Vânzător în termen de câteva zile.

Pentru comenzi mai grele sau mai mari, artshoes.ro își rezervă dreptul de a modifica taxa de transport, dar Cumpărătorul va fi contactat pentru aprobare înainte de procesarea Comenzii.

Agenții de curierat și transport marfă nu asigură reglarea temperaturii în funcție de sezon în vehiculele de transport. Acest lucru nu va afecta integritatea produsului.

artshoes.ro își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze expedierea Comenzii dacă aceasta nu poate fi onorată din motive independente de artshoes.ro, care includ: incendii, explozii, inundaţii, epidemii, greve, acțiuni guvernamentale, război, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile sau alte impedimente de forță majoră conform uzanțelor legii românești. Valoarea maximă a daunelor ce pot fi plătite de artshoes.ro față de Cumpărător în cazul nelivrării sau a livrării necorespunzătoare, este valoarea sumei încasate de artshoes.ro de la Cumpărător, în cazul în care s-a încasat vreo sumă înainte de livrarea coletului.

RETRAGEREA DIN CONTRACT ȘI POLITICA DE RETUR

Potrivit OUG nr 34/2014, Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Bun sau să renunțe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice de la intrarea în posesie a bunului, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare.

Conform legislaţiei in vigoare, renunţarea la cumpărare este aplicabilă doar clienţilor persoane fizice.

Nu pot fi retrase contractele care au ca obiect furnizarea de categorii de produse enumerate de art.16 din O.U.G Nr.34/2014, printre care:

– furnizarea de produse sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

– furnizarea de produse confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;

– furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

– furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de consumator;

– contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumparatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător.

Pentru a-și exercita dreptul de retragere, Cumpărătorul trebuie să informeze Vânzătorul, înainte de expirarea perioadei de retragere, cu privire la decizia sa de a se retrage din contract. Acest lucru se face trimițând prin e-mail, la adresa contact@artshoes.ro, formularul completat care poate fi descărcat de aici: Formular retragere din contract.

În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv.

În cazul in care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa Cumpărătorului costul produselor, exclusiv costul livrării.

Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată în contul indicat de Cumpărător.

Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor returnate de către Cumpărător.

Produsele returnate trebuie să fie în aceeași stare în care au fost livrate, în ambalajul original, cu toate accesoriile, cu etichetele intacte și documentele care le-au însoțit, ambalate corespunzător pentru protecția pe durata transportului. Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezintă modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, urme de folosire excesivă și/sau intervenții neautorizate etc., și care nu pot fi repuse în vânzare.

Costurile returnării vor fi suportate de Cumpărător. Returnarea se va face prin aceeași metodă de transport prin care Cumpărătorului i s-au livrat produsele, sau prin altă metodă aleasă de comun acord.

Returnarea produselor

Cumpărătorul trebuie să verifice Comanda primită și să notifice Vânzătorul, prin email,  în termen de cel mult 14 zile în cazul în care a constatat diferențe, erori sau neconformități între comanda plasată și bunurile livrate. Notificările trimise după acest termen, nu vor fi luate în considerare.

Se pot returna produse neconforme cu specificațiile de pe Site în momentul cumpărării, produse trimise greșit de către Vânzător sau la alt volum decât cel comandat de Cumpărător. Nu se pot returna produse folosite sau seturi incomplete.

Produsele returnate trebuie să fie în aceeași stare în care au fost livrate, în ambalajul original, cu toate accesoriile, cu etichetele intacte și documentele care le-au însoțit, ambalate corespunzător pentru protecția pe durata transportului. Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezintă modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, urme de folosire excesivă și/sau intervenții neautorizate etc., și care nu pot fi repuse în vânzare.

Costurile returnării vor fi suportate de Vânzător. Returnarea se va face prin aceeași metodă de transport prin care Cumpărătorului i s-au livrat produsele, sau prin altă metodă aleasă de comun acord.

Produsele returnate din cauza unor probleme de calitate vor fi inspectate de Vânzător pe baza procedurilor interne. Dacă Vânzătorul nu constată probleme de calitate, rambursarea sau compensarea nu va fi acceptată.

Înlocuirea produselor returnate sau rambursarea valorii acestora se va efectua în termen de 14 zile de la data primirii de către Vânzător a produselor returnate, conform celor specificate la punctul ”Retragerea din contract”.

RECLAMAȚII

Cumpărătorul trebuie să efectueze în scris, prin email, toate reclamaţiile referitoare la lipsuri din colet, neconformitate produse, erori de facturare, alte produse primite decât cele comandate etc., în termen de 14 zile de la primirea produselor. Reclamaţiile primite după această perioadă, nu vor fi luate în considerare.

Pentru returnarea produselor, se vor lua în considerare condițiile enumerate la paragraful privind dreptul de retragere și politica de retur.

Pentru înregistrarea oricărei reclamații, este necesară completarea formularului de reclamaţii disponibil aici: Formular-reclamatii care va fi trimis de Cumpărător prin email către Vânzător.

De reținut:

– anumite produse presupun condiţii de păstrare specifice. Astfel, reclamaţii ulterioare de calitate nu pot fi primite şi compensate, având în vedere lipsa controlului nostru asupra condiţiilor de păstrare și manipulare;

– unele produse prezintă în mod natural sedimente, aglomerări sau un miros mai puțin agreabil. Aceste aspecte nu constituie probleme de calitate, iar, înainte de a le reclama, vă rugăm să citiţi fişa produsului unde sunt specificate aceste caracteristici.

GARANȚIA

Toate Bunurile comercializate de către artshoes.ro beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. 

Aparatele electronice și alte Bunuri care beneficiază de garanție pe baza certificatului de garanție, care nu sunt conforme specificațiilor de pe Site în momentul efectuării Comenzii, sunt nefuncționale sau prezintă vicii de fabricație, se pot returna fără implicarea unor costuri suplimentare din partea Cumpărătorului, în urma unei notificări scrise (prin email) în termen de 14 zile de la primirea lor, în care se va specifica natura lipsei de conformitate. Cumpărătorul poate solicita returnarea contravalorii produsului sau înlocuirea acestuia cu unul conform. Dacă Vânzătorul nu poate înlocui produsul cu unul conform, va restitui contravaloarea acestuia.

Condițiile de garanție sunt în conformitate cu legislația în vigoare. Pentru Bunurile din Comandă care beneficiază de garanție în baza certificatelor de garanție emise de Vânzător și care se defectează în termenul de garanție, este necesară returnarea produsului defect, împreună cu copia facturii și certificatul de garanție. Pentru o soluționare cât mai rapidă a problemei, vă rugăm să ne furnizați cât mai multe detalii privind defecțiunea constatată, prin completarea acestui Formular de defecțiuni. În cazul in care produsele ajung la Vânzător neînsoțite de aceste documente, soluţionarea problemei de garanţie ar putea fi mult îngreunată sau chiar imposibilă. Costul transportului produselor revine în sarcina Vânzătorului. Dacă se constată pierderea dreptului de garanție, conform prevederilor din certificatul de garanție ce însoțește fiecare produs ce beneficiază de garanție, Vânzătorul poate solicita Cumpărătorului să achite contravaloarea costului de transport pentru produsul ce a fost returnat.

Nu fac obiectul garanției produsele care prezintă defecte fizice precum: lovituri, crăpături, ciobiri, componente/piese arse, etichete sau sigilii de garanție deteriorate, îndepartate sau modificate, produsele utilizate în condiții neadecvate (folosirea altor substanțe decât cele specificate în documentele însoțitoare, tensiuni de alimentare necorespunzatoare, supunerea la variații mari de temperatură și presiune, șocuri mecanice, manipulare incorectă, utilizarea produselor în condiții de umiditate, praf, noxe sau sub acțiunea directă a substanțelor chimice etc.), setări și instalări incorecte, surse defecte, pătrunderea de lichide, metale sau alte substanțe în interiorul echipamentelor, intervenția mecanică asupra produselor.

Având în vedere prevederile O.U.G 195/2005 referitoare la protecția mediului și O.U.G. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), consumatorii au obligația să nu elimine DEEE ca deșeuri municipale nesortate și să le colecteze selectiv. Colectarea acestor deseuri (DEEE) se va efectua prin serviciul public de colectare a DEE si prin centre de colectare organizate de operatori economici autorizati pentru colectarea DEEE. Simbolul care indică faptul că echipamentele electrice și electronice fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubelă cu roți barată cu o cruce. Această pictogramă indică faptul că DEEE nu trebuie amestecate cu deșeuri menajere și că acestea fac obiectul unei colectări separate.

RĂSPUNDEREA

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

Prin crearea și utilizarea Contului, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (user și parolă) și pentru gestionarea accesării Contului și, în măsura permisă de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenii și condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

Ulterior creării Contului, utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor Site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Site-ului.

Termenii și Condițiile Site-ului pot fi modificați oricând de către artshoes.ro, aceștia fiind opozabili Clienților / Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la data afișării în Site. Acceptarea Termenilor și Condițiilor Site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din Site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online. Informațiile furnizate prin acest Site și prin intermediul comunicărilor scrise ori verbale, între Cumpărător și Vânzător, se obțin din surse considerate valabile și de încredere, sunt corecte şi complete în limita cunoștințelor noastre, dar nu au caracter exhaustiv, exactitatea lor nu poate fi garantată. artshoes.ro nu-și asumă responsabilitatea pentru informațiile incomplete sau eventualele erori apărute în Site, dar se străduieşte în permanență să corecteze și să completeze informațiile prezentate. Informațiile folosite pentru descrierea bunurilor și/sau a serviciilor disponibile pe Site nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

În cazul în care anumite bunuri sau servicii sunt listate la preț eronat pe Site, artshoes.ro își rezervă dreptul de a modifica sau de a anula orice Comandă care conține astfel de bunuri/servicii. În cazul în care Comanda a fost plătită, artshoes.ro va contacta Cumpărătorul pentru stabilirea unei soluții favorabile ambelor părți. artshoes.ro își rezervă dreptul de a corecta erorile de sistem sau prețurile afișate eronat, neintenționat. Din cauza fluctuațiilor specifice pieței, prețurile produselor pot fi modificate fără preaviz.

artshoes.ro nu va fi răspunzătoare pentru erori și inexactități tehnice apărute pe Site, erori dactilografice, documentație, ilustrații sau imagini eronate. Informațiile prezentate pe Site sunt actualizate periodic, îmbunătățiri și/sau modificări pot fi efectuate în orice moment.

În orice moment, artshoes.ro își rezervă dreptul, fără a notifica în prealabil Utilizatorul și Cumărătorul, de a modifica politicile, Termenii și Condițiile, de a corecta orice erori care apar în Site sau în cadrul comunicărilor electronice/verbale.

Declinarea răspunderii referitoare la utilizarea produselor

artshoes.ro depune eforturi pentru a descrie produsele cât mai exact și explicit, dar nu poate garanta acuratețea sau caracterul complet al informațiilor care sunt furnizate prin intermediul Site-ului, blogului, rețelor sociale, a convorbirilor telefonice sau a corespondenței purtate prin e-mail. Cade în sarcina Cumpărătorului de a cerceta modul adecvat de utilizare și informațiile de siguranță pentru fiecare produs pe care intenționează să-l comande, inclusiv toate reglementările legislative în vigoare pentru utilizarea corectă și eventual vânzarea produselor achiziționate sau fabricate cu produsele achiziționate.

artshoes.ro este un furnizor retail de incaltaminte piele confectionate in mod manual.

Conținutul Site-ului, a materialelor publicate pe rețele sociale sau tipărite, conversațiile telefonice sau corespondența prin e-mail nu sunt destinate pentru a diagnostica, trata, vindeca sau preveni orice boală.

Persoanele fizice sau juridice, care intenționează să comande bunuri de la artshoes.ro, trebuie să îşi exercite judecata lor independentă în determinarea oportunității achiziției acestora pentru un anumit scop sau utilizare. Utilizarea produselor nu presupune garanţie, explicită sau implicită, pentru a obține efecte sau rezultate dorite.

Cumpărătorul ar trebui să achiziționeze bunuri de la artshoes.ro înțelegând clar că acestea nu sunt destinate și nu ar trebui să fie folosite ca un substitut pentru a diagnostica, trata, vindeca sau preveni orice afecțiune medicală sau boală. Informațiile despre produse și indicațiile privind utilizarea produselor sunt puse la dispoziție și publicate doar pentru scopuri educaționale, nu acoperă toate modalitățile de utilizare, toate măsurile de precauție, toate posibilele interacțiuni, incompatibilități sau efecte adverse. Aceste informații nu ar trebui să fie folosite ca un substitut pentru consultul medical, iar produsele nu ar trebui cumpărate sau administrate pentru a trata afecțiuni medicale sau boli.

Cumpărătorul – persoană fizică autorizată, întreprindere individulă, asociație familială sau orice altă persoană juridică – care utilizează bunurile achiziționate de la artshoes.ro pentru fabricarea unor produse cu scopul de a le valorifica prin vânzare, este singurul responsabil pentru respectarea tuturor legilor şi regulamentelor aplicabile de fabricație și comercializare. Ca în orice proces de producţie, este recomandată fabricarea unor loturi mici pentru evaluare, analiză și testare, înainte de a porni fabricarea de loturi comerciale complete.

Prin achiziționarea și utilizarea bunurilor vândute de artshoes.ro, Cumpărătorul trebuie să se asigure că deține cunoștințele necesare despre condițiile de siguranță, depozitarea și utilizarea adecvată a acestora. Cumpărătorul este de acord să inspecteze cu atenție toate bunurile primite și să raporteze orice probleme în cel mai scurt timp. Cumpărătorul este de acord că nu va face Vânzătorul responsabil pentru orice probleme care apar de la depozitarea și utilizarea necorespunzătoare a bunurilor achiziționate. Cumpărătorul își asumă responsabilitatea pentru produsele pe care le fabrică și/sau vinde, folosind bunurile și serviciile artshoes.ro.

DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ (COPYRIGHT)

Conținutul, astfel cum este definit în secțiunea ”Definiții”, incluzând, dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text, materiale video și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a artshoes.ro, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de artshoes.ro, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al artshoes.ro asupra Conținutului, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al artshoes.ro.

Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid, încheiat între artshoes.ro și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea artshoes.ro cu referire la acel Conținut.

Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

În cazul în care artshoes.ro conferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea artshoes.ro pentru respectivul Client/Cumpărător sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urmă acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

Niciun Conținut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare, nu constituie o obligație contractuală din partea artshoes.ro și/sau al angajatului artshoes.ro care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document.

FRAUDĂ

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui Utilizator, de a modifica conținutul Site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care ruleaza Site-ul www.artshoes.ro și subdomeniile acestuia, va fi considerată tentativă de fraudare și va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.

ÎNSCRIEREA DE REVIEW-URI, COMENTARII, ÎNTREBĂRI

Acest lucru se poate face, de către Utilizatori/Clienți/Cumpărători, după cum urmează:

 • în secțiunea Shop – se vor înscrie recenziile produselor, în câmpul RECENZII
 • întrebările și sugestiile pot fi adresate completând formularul Contact

Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative, și se vor referi la caracteristicile și modul de folosire al unui produs sau serviciu.

În momentul înregistrării unui anumit Review/Comentariu pe Site, Utilizatorii / Clienții/ Cumpărătorii acordă Vânzătorului o licență neexclusivă, perpetuuă, irevocabilă, nelimitată teritorial și dau dreptul Vânzătorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest conținut.

Fiecare Utilizator/Client/Cumpărător, în momentul înscrierii de Review/Comentariu în secțiunile menționate, se angajează să respecte următoarele reguli:

 să facă referiri doar la caracteristici și/sau modul de utilizare al unui anumit produs sau serviciu, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimba (preț sau oferte promoționale) sau informații care țin de modul desfășurării Comenzii;

 să folosească doar limbile română sau engleză;

 să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator/Client/Cumpărător;

 să se asigure de încadrarea corectă a conținutului introdus pe Site, conform celor descrise la începutul paragrafului

 să se asigure că informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neînșelătoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marcă comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;

 să folosească aceste facilități fără a face referire, de orice fel, către alte firme ce promovează vânzarea și cumpărarea de produse sau servicii, similare sau nu celor de pe artshoes.ro;

– să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod și în nicio măsură, date personale altui utilizator(detaliile de contact, informații despre adresă de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume și/sau prenume etc.) sau orice altă informație care poate determina dezvăluirea acestor date personale;

– să nu înscrie informații și/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfășoară aceeași activitate comercială ca și Vânzătorul;

 să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziție de către Vânzător sau să înscrie Review-uri/Comentarii care să conțină materiale de natură publicitară;

– să nu utilizeze Review-ul/Comentariul ca mijloc de comunicare cu Vânzătorul; în acest sens, se vor folosi datele de contact ale Vânzătorului înscrise pe Site.

Pe lângă o evaluarea realistă critică, în momentul înscrierii unui Review, Utilizatorul / Clientul / Cumpărătorul va adăuga și un Rating relevant pentru produsul sau serviciul aferent. Review-urile, împreună cu Rating-urile corespunzătoare lor, vor influența Rating-ul general al produsului sau serviciului, număr care apare între paranteze lângă titlul acestora. Astfel, un Review însoțit de un Rating mare duce la o creștere a Rating-ului general, iar un Review însoțit de un Rating mic duce la o scădere a Rating-ului general.

Când un Review/Comentariu este semnalat de către un Utilizator/ Client / Cumpărător ca având un conținut inadecvat, dintr-o perspectivă strict subiectivă, acest conținut este examinat cu atenție de către Vânzător pentru a determina dacă încalcă Termenii și Condițiile Site-ului. Textele, fotografiile sau videoclipurile introduse sunt eliminate din Site numai după examinarea acestora de către Vânzător.

În cazul în care Vânzătorul constată încălcarea Termenelor și Condițiilor în mod repetat, acesta își rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului de a înscrie Review-uri/Comentarii în secțiunile aferente.

Pentru sesizări sau reclamații legate de Bunul și/sau Serviciul achiziționat, Cumpărătorii au la dispoziție formularul de sesizări din cadrul Site-ului, secțiunea Reclamații. Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor sau sesizărilor, care nu au legătură cu Comenzile plasate de Client, este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.

NEWSLETTER ȘI PUBLICITATE

Newsletterele artshoes.ro sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de artshoes.ro. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

În momentul în care Clientul își crează un Cont pe Site sau la plasarea unei comenzi, are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere.

Clientul își poate modifica opțiunea cu privire la acordul emis către Vânzător în orice moment:

-prin contactarea artshoes.ro în acest sens;

– prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale (newsletter) primite de la Vânzător.

Renunțarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

FORȚA MAJORĂ

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului, fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

LITIGII ȘI LEGEA APLICABILĂ (JURISDICȚIA)

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între artshoes.ro și Clienți/ Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul Târgu Mureș.

COOKIE-URI

Acest Site folosește cookie-uri. Un cookie este un fișier de dimensiuni reduse, ce conține litere și numere, care este stocat în computerul, terminalul mobil sau alte echipamente cu care accesați internetul.

Când vizitați un site care folosește cookie-uri, site-ul ar putea cere browserului să plaseze unul sau mai multe cookie-uri care pot stoca și informații personale de identificare.

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser și nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului.

Site-ul www.artshoes.ro folosește cookie-uri doar cu scopul de a îmbunătați calitatea și performanța serviciilor oferite utilizatorilor și cumpărătorilor. Astfel, se permite Site-ului să vă păstreze coșul de cumparături, să vă păstreze logat pe site, să vă ofere posibilitatea de a păstra informația personalizată de dvs.

Când folosiți setările implicite ale cookie-urilor, activitatea generată de acestea nu este vizibilă, iar dvs. nu veți ști când un site setează un cookie sau când browserul dvs. trimite site-ului web cookie-urile sale. Cu toate acestea, puteți schimba acest comportament în opțiuni pentru fiecare browser în parte, ca să fiți întrebat înainte de a fi setat un cookie. Puteți de asemenea să restricționați timpul de viață al cookie-urilor până la închiderea browserului și puteți efectua și alte setări.

Pentru mai multe detalii legate de cookie-urile folosite de artshoes.ro, puteți citi Politica de utilizare Cookies

Prin intermediul browserului dvs., puteți dezactiva și refuza de a primi cookie-uri, dar acest lucru poate face ca anumite site-uri să fie dificil de navigat sau de folosit. Setările de modificare a cookie-urilor se găsesc la toate browserele moderne.

Chrome – http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Firefox – http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer sau http://support.mozilla.org/ro/kb/activarea-si-dezactivarea-cookie-urilor

Opera – http://help.opera.com/Mac/10.50/en/cookies.html

Safari – http://support.apple.com/kb/PH5042

Explorer – http://support.microsoft.com/kb/196955

Pentru mai multe informații despre cookie-uri:

http://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie, https://www.google.ro/search?q=Ce+este+un+cookie